TICT Bestuursvergadering augustus 2020

Notulen 06/08/2020 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Bart, Virginie, Kevin, Mark, Klaas, Dirk, Annelies
Verontschuldigd

 

GOEDKEURING VERSLAG JUNI 2018

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op [datum] is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


Cross&Fun dag 2020

Nieuwe leden 2020

Follow-up on AV

Stand van zaken sponsoring

Trainingen augustus

 

Volgende vergaderingen Column 2 heading
Row 1 col 1 content Row 1 col 2 content
Row 2 col 1 content Row 2 col 2 content
X