wenst hier bij in te schrijven voor de Tomabel-Inofec BBQ op zondagmiddag 29 augustus 2021 met:

en betaalt hiervoor op rekeningnummer BE09 1030 3134 9357 vóór 23 augustus met vermelding: "TICT BBQ 2021"

Totaal: €

X