Vergunningen 2021

Omdat het verkrijgen van een nieuwe procedure voor 2021 geen sinecure is en de te volgen stappen nogal kan verschillen per renner, hebben we een poging ondernomen om het allemaal eens op te lijsten. Hopelijk vinden jullie hierin jullie weg. Bij vragen kan je zoals altijd bij het bestuur of de trainers terecht.

Ook in 2021 neemt Cycling Vlaanderen het voortouw, zodat iedereen verder zijn/haar sport kan beoefenen. De vergunningsaanvraag kan nu volledig digitaal ingediend worden. Dit kan via het portaal van Cycling Vlaanderen.

Je bent helemaal nieuw en je wil (misschien) graag wedstrijden rijden bij Cycling Vlaanderen

De competitie of promovergunning aanvragen bij Cycling Vlaanderen

Een promovergunning is een gratis (en tijdelijke) competitievergunning voor beginnende wielrenners. Zij kunnen zo op een laagdrempelige manier hun eerste stappen zetten in de competitiewielersport. Met deze competitievergunning kan je deelnemen aan 4 wedstrijden van Cycling Vlaanderen. Je moet wel aan alle andere voorwaarden voldoen.

 • Voor een competitievergunning ga je naar de website van Cycling Vlaanderen om je in te schrijven. Vanaf 2021 gebeurt dat via je persoonlijk portaal.
 • Kies Vergunningen in het menu
 • Geef je naam, email en rijksregisternummer in en klik op Volgende.
 • Geef de extra gegevens in. Geef Tomabel-Inofec Cycling Team in als club.
 • Wie het eerste allemaal nog eens wil bekijken, kan een promovergunning aanvragen.
  Meer info vind je op de site van Cycling Vlaanderen.
 • Vul het betreffende formulier in en Verzend.
 • De promovergunning wordt naar jou opgestuurd per post.
Doorloop de digitale inschrijvingsprocedure op je persoonlijk portaal

Via je persoonlijke portaal, in het onderdeel Vergunningen wordt je stap voor stap begeleid om je vergunning in aanvraag af te werken. Alle stappen kunnen digitaal worden doorlopen.

Betaal het inschrijvingsgeld

Betaal 80,00€ aan de club op rek.nr. IBAN: BE09 1030 3134 9357. Vermeld “inschrijving 2021 – [naam renner]”

Lees het huishoudelijk reglement

Op onze website vind je ook ons huishoudelijk reglement. Een opsomming van praktische afspraken en gedragsregels die het leven in onze club aangenaam en kwaliteitsvol maken. Lees het grondig door, samen met je ouders (of je renner) en onderteken voor gelezen en akkoord.
Onderteken niet bij vragen of opmerkingen. Je kan altijd bij ons terecht voor een opbouwend gesprek. Je kan ook eventuele opmerkingen kwijt onderaan het formulier.

Na afronden van de inschrijving, betaling van het lidgeld en het ondertekenen van het huishuidelijk reglement, bezorgt Bart je weldra je nieuwe lidkaart.

Vraag je tegemoetkoming aan bij je mutualiteit

De mutualiteiten betalen een groot deel of zelfs de volledige kostprijs van je vergunning terug. Je vindt meer uitleg over het afhalen van je attest op de website van Cycling Vlaanderen onder tegemoetkoming ziekenfonds.

Doe de Cycling Vlaanderen proef
  • Als je nieuw bent of als je in 2021 overgaat naar een nieuwe categorie (bv. van miniem naar aspirant) moet je  slagen in de Cycling Vlaanderen proef vooraleer je mag deelnemen aan wedstrijden.
  • Registreer je op de website van Cycling Vlaanderen.
  • Log in op de website met je nieuwe registratiegegevens.
  • Eenmaal ingelogd, vind je in het menu ‘CyV proeven’. Daar kan je je dan inschrijven voor een testmoment.
   Ondertussen kan je je voorbereiden op de proef via de folder en filmpjes op de website.

Je reed vorig jaar al wedstrijden voor Cycling Vlaanderen, maar je gaat in 2021 over naar een nieuwe categorie

Volg exact alle stappen zoals de nieuwe leden. Het registreren op de website zal wellicht niet meer nodig zijn. Je kan onmiddellijk inloggen op de website van Cycling Vlaanderen en je inschrijven voor een Cycling Vlaanderen proef. Deze zijn opgeschort tot minstens 01 april 2021.

Je reed vorig jaar al wedstrijden voor Cycling Vlaanderen en je blijft in 2021 in dezelfde categorie.

Volg exact alle stappen zoals de nieuwe leden. Je hoeft geen Cycling Vlaanderen proef af te leggen.

Je zal in 2021 geen wedstrijden rijden bij Cycling Vlaanderen

De recreantenvergunning aanvragen bij Cycling Vlaanderen
  • Ga naar de website van Cycling Vlaanderen om je in te schrijven. Voorlopig gebeurt dat hier. Je kiest daarbij best om een familievergunning te nemen waarbij het ganse gezin verzekerd is.
  • Kies Familielidmaatschap – bij een club. 
  • Geef geef je rijksregisternummer in en klik op Volgende.
  • Geef de extra gegevens van de renner zelf in. Kies Tomabel-Inofec Cycling Team als ploeg.
   Jij, maar ook wij krijgen een email in de mailbox met je inschrijvingsgegevens.
De overeenkomst tussen renner en club ondertekenen
Betaal het inschrijvingsgeld

Betaal 80,00€ aan de club op rek.nr. IBAN: BE09 1030 3134 9357. Vermeld “inschrijving 2020 – [naam renner]”

Lees het huishoudelijk reglement

Op onze website vind je ook ons huishoudelijk reglement. Een opsomming van praktische afspraken en gedragsregels die het leven in onze club aangenaam en kwaliteitsvol maken. Lees het grondig door, samen met je ouders (of je renner) en onderteken voor gelezen en akkoord.
Onderteken niet bij vragen of opmerkingen. Je kan altijd bij ons terecht voor een opbouwend gesprek. Je kan ook eventuele opmerkingen kwijt onderaan het formulier.

Vraag je tegemoetkoming aan bij je mutualiteit

De mutualiteiten betalen een groot deel of zelfs de volledige kostprijs van je vergunning terug. Je vindt meer uitleg over het afhalen van je attest op de website van Cycling Vlaanderen onder tegemoetkoming ziekenfonds.

X