Beste renner, ouder, bestuurslid, sponsor

In deze eerste rondvraag willen we graag peilen naar jullie voorkeuren omtrent de nieuwe kledij die er volgend werkjaar aankomt.
Wanneer de sponsors definitief zullen gekend zijn, mag je van ons een tweede rondvraag verwachten met enkele concrete voorstellen.
Vandaag gaan we echter op zoek naar een meer algemene richting en stijl.

We stellen een aantal tenuutjes voor waarvan jullie er 3 moeten kiezen door 3 hartjes in te kleuren bij jullie eerste voorkeur.
Kies 2 hartjes voor een tweede plaats en één hartje voor brons. De andere voorstellen laat je ongemoeid.
Gebruik gerust het vakje toelichting om jullie keuzes extra te verduidelijken.

De inzendingen worden verwerkt op zondag 7 maart. Stuur jouw voorkeur dus zeker deze week al door!

X