TICT Bestuursvergadering augustus 2020

Notulen 17/08/2020 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Bart, Kevin, Mark, Annelies, Dirk, Klaas
Verontschuldigd Virginie, Erlinde

GOEDKEURING VERSLAG juni 2020

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op [datum] is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


SPONSORING

Inofec kantoormeubelen vraagt om een aangepaste regeling door te geven mbt de sponsoring voor 2020. Dit naar aanleiding van de moeilijke periode die ze nu meemaken.

Omdat het Tomabel-Inofec Cycling Team alle afspraken nakomt en ook alle andere sponsors moeten betalen, heeft het bestuur weinig begrip voor de vraag. De sponsoring van de Poelberg cross valt toch al weg. Voor het overige wensen we ons aan de afspraken te houden.

Volgend jaar zal de sponsoring in december, voorafgaand aan het sponsorjaar worden opgevraagd.
Hebben al betaald: Garage Vancompernolle, Van den Meerssche, Franky Galle, Rik Vanackere en Decoral.


CROSSEN 2020-2021

Er is vraag naar een systeem waarin iedere renner gemakkelijk zijn agenda kan doorgeven zodat iedereen kan zien wie er wanneer een wedstrijd rijdt.

CROSS&FUN dag 2020

De cross&fun dag wordt een open training zonder BBQ. Alle huidige renners + alle renners op de wachtlijst krijgen een uitnodiging.
De training gaat door in Beveren (Krommebeekpark) of in Meulebeke (Ter Borcht)

Nieuwe leden

We willen de ploeg beperken tot maximaal 50 actieve en ingeschreven leden.

Voorafgaand aan de open training worden alle leden gevraagd om hun lidmaatschap voor 2021 te bevestigen.
Nieuwe kandidaten moeten een vragenlijst invullen en aanwezig zijn op de open training.

Na de open training wordt er op een bestuursvergadering beslist wie kan toetreden.


NIEUWE VOORSTELLEN

  1. Nagaan of er voor interclubs kan worden samengewerkt met andere clubs (zoals Jonge renners Roeselare)
  2. Weekend/stage in de De Miere, Meulebeke, net voor het cross seizoen aanvat.


AGENDA

Data Activiteit
19/08/2020 19u-20u30 extra training + kort overleg
06/09/2020 10u-11u30 open training
10/09/2020 20u-22u00 bestuursvergadering nieuwe leden
07/10/2020 18u30-20u00 eerste training PCLT ??
X