TICT Bestuursvergadering februari 2020

Notulen 11/02/2020 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Bart, Virginie, Klaas, Kevin, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck

AGENDA

  • Evaluatie nieuwjaarsreceptie 2020
  • Regeling Algemene Vergadering
  • Planning voorjaar 2020
   • data aankondigingen
   • datum en inhoud eerstvolgende nieuwsbrief
   • praktische regelingen Ardennen offensief
  • Updates
   • Cross 2020
  • Varia
   • Cross Dirk Debie
   • Aanschaf projector
   • Core stability training door laatstejaars KTA Brugge

GOEDKEURING VERSLAG JANUARI 2020

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op [datum] is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


Volgende vergaderingen Column 2 heading
Row 1 col 1 content Row 1 col 2 content
Row 2 col 1 content Row 2 col 2 content
X