TICT Bestuursvergadering januari 2020

Notulen 06/01/2020 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Virginie, Bart, Dirk, Klaas, Kevin, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck

GOEDKEURING VERSLAG DECEMBER 2019

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op [datum] is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


VLAAMS KAMPIOENSCHAP OP DE WEG 2020

Het heeft niet mogen zijn. Het Vlaams Kampioenschap op de weg is deze morgen toegewezen aan Wesemael-Opwijk. Ze hadden een hoger bod uitgebracht.


WERKGROEPEN 2020

Werkgroepen bereiden een evenement voor of breken het hoofd over bepaalde thema’s. Het staat iedereen vrij om zich kandidaat te stellen om zich bij een werkgroep aan te sluiten. Dat mogen zowel mensen uit het bestuur zijn als anderen. We noteerden alvast volgende interesses.

Werkgroepen
Administratie kledij Virginie, Kristof, Dirk, …
Opleiding Bart, Mark, …
Klimstage 2020 Bart, Mark, Brigitte, …
Mini stage 2020 Kristof, Virginie / voltallige bestuur
BBQ/Cross & Fun dag niet van toepassing / voltallige bestuur
Cross 2020 Klaas, Dirk, Kevin, Bart, Andy


NIEUWJAARSRECEPTIE 2020

Zijn in orde gebracht:

 • materiaal voor koffie (ter plekke)
 • accomodatie voor afwas
 • drank (Kevin)
 • food (Erlinde verifieert)
 • bartafels (4x), ea.

Moet nog gebeuren:

 • presentatie (Mark)
 • voorbereiding terrein (Bart verifieert op woensdag)
 • extra frigo? (Kevin)
 • glazen via brouwer (Kevin)
 • koffietassen (Bart via Chiro ?)
 • uitnodiging (Mark)
 • mutsen (Dirk) en/of stoefklakken (Annelies)
 • foto’s? (Joke)
 • installatie: projector/micro (Bart?)

Er wordt een vaste prijs van 12,5€ per volwassene en 5€ renner (idem broer/zus renner) gevraagd om de kosten binnen de perken te houden. Betaling gebeurt ter plaatse.

Opkomst voor 2018 was 111 personen. 


VARIA

 • Er is een vraag naar witte versies van het zomertruitje en wit tijdritpak. Virginie kijkt voor de aanpassing met Jurgen en/of Erlinde.
 • Er is een vraag naar mutsen en stoefklakken (zie nieuwjaarsreceptie) Dirk en Annelies bekijken de haalbaarheid om beide artikelen in het gamma te brengen op de nieuwjaarsreceptie.
actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


PLANNING

Data Activiteit
17/01/2020 Nieuwjaarsreceptie
13 – 16/04/2020 Klimstage
Natuurhuisje, Medendorf
6 of 13/05/2020 Verkenning mini-Parijs-Roubaix
17/05/2020 mini Parijs-Roubaix
25-27/06/2020 Stage 2020 in Westouter
30/08/2020 BBQ
11/11/2020 Cross Ardooie/Tielt ??

De volgende vergadering is nog niet vastgelegd.

 

 

X