• TICT Bestuursvergadering november 2019

Notulen 05/11/2019 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Bart, Mieke, Kevin, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck

 

GOEDKEURING VERSLAG SEPTEMBER 2019

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op 25 september 2019 is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


TRAININGEN

 • De planning van de eerstkomende 4 trainingen, alsook de weg naar en de parking bij de locatie moeten nog eens duidelijk gecommuniceerd worden. Bart stuurt WhatsApp bericht.
 • Ingang oprijden via de hoofdingang (Zuidstraat 27, 8800 Roeselare) van het klein seminarie tot achteraan. 
 • We spreken af om 17u45. Klaas beschikt over een badge om ons binnen te laten.

INSCHRIJVINGSDAG 22 NOVEMBER

Locatie: zaaltje boven de Bockor, Ardooie, om 17u.

Er moet nog een uitnodiging vertrekken die duidelijk maakt waar en wanneer de inschrijvingsdag doorgaat en wat de bedoeling is. De uitnodiging moet duidelijk de voorbereidingen oplijsten voor de verschillende scenario’s.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


WEGWEDSTRIJD

Op aangeven van Peter Scheldeman zouden we een wegwedstrijd organiseren met de ploeg. De voorbereidende werken worden voorlopig aan Peter overgelaten.

Vóór 1 december moet het voorstel voor de koers ingevuld zijn in de agenda van Wiebowest (https://docs.google.com/spreadsheets/d/17JN1NTvuEU1rkOSitLx5F39SH92k7nwl/edit#gid=1128550558). Er moet nagegaan worden of het voorstel van 7 juni niet in conflict is met de editie 2020 van mini Paris-Roubaix. Indien daar geen uitsluitsel over is, moet er veiligheidshalve een andere datum worden gezocht. We laten dat aan Peter over.


STAGE

Datum, voorbereiding en voorziene trainingsuren op te nemen in de jaarplanning. 

Datum: 26-28 juni 2019
Locatie: ’t Eksternest, Poperingstraat 36, 8954 Westouter


CROSS 2020

Er zijn een aantal opties de revue gepasseerd. We onthouden vooral:

 • De Poelberg is geen optie meer. Niemand in het bestuur heeft nog de moed om de contractperikelen op te zoeken.
 • Andere opties zijn: (Meulebeke/Ardooie/Roeselare/Lendelede/…).
 • Data bij voorkeur 7/8 november of 14/15 november
actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


OPENSTAANDE FACTUREN

Openstaande facturen beperken zich louter tot Tomabel en Gerni wijnen? Beiden krijgen nog eens de herinnering op factuur. 

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


TENTEN

Het design moet worden afgewerkt, en opgestuurd. Deadline ingesteld op 16/11.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


NIEUWJAARSRECEPTIE

De Inofec locatie is aan te vragen bij Marc voor de volgende data:

 • vrijdagavond 17 jan 2019
 • vrijdagavond 24 jan 2019
 • vrijdagavond 31 jan 2019

Er is een sterke voorkeur voor 17 januari. 

We voorzien een gratis aperitief. Een foodtruck levert de maaltijd en daar zouden we wel een bijdrage voor vragen. Inschrijven is verplicht.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


BESTUUR

extra staff

Voor een eventuele uitbreiding van het bestuur of nieuwe mensen in de werkgroepen, gaan we te rade bij:

 • Klaas (Mieke)
 • Virginie (Bart)
 • Kelly Maertens(?)
 • Tine Vanden Broecke (?)
jaarplanning 2020

De volgende vergadering gaat door op 12 december, met aansluitend dineetje in de Carlito. Eventuele nieuwe bestuursleden moet wel/niet worden uitgenodigd??

nieuwe leden

2 nieuwe leden die Tomabel-Inofec in het verleden contacteerden, krijgen de kans om de vrijgekomen plaatsen van Mathis Neirinck en Gust Van de Walle op te vullen.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline

Nagaan voor- en nadelen van verhuizen maatschappelijke zetel

Lowadmin
X