TICT Jaarplanning december 2019

Notulen 12/12/2019 18:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Evaluatie/Jaarplanning
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Virginie, Kevin, Dirk, Klaas, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck, Bart Van Nieuwenhuyse

 

GOEDKEURING VERSLAG NOVEMBER 2019

niet van toepassing


KENNISMAKING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Virginie (Vanhie), Dirk (Debie) en Klaas (Thermote) zijn ingegaan op de oproep om het bestuur te versterken. We zijn verheugd met zo’n enthousiaste respons en heten ze van harte welkom.


EVALUATIE

Omdat we een aantal nieuwe bestuursleden hebben waarbij sommigen nog niet helemaal vertrouwd zijn met het reilen en zeilen van de club, is er geopteerd om te evalueren volgens het 4L systeem waarbij iedereen aangeeft wat hij in het  werkjaar 2019 apprecieerde (Liked), ontbrak (Lacked), heeft bijgeleerd (Learned) en van droomde (Longed for). Iedereen mag daarbij zijn persoonlijke interpretatie geven. Alle antwoorden waren dus per definitie correct en nuttig. De antwoorden hier opgelijst zijn dan ook antwoorden zoals ze door minstens één persoon zijn ervaren.

Geapreccieerd
 • Er is een goed clubgevoel en teamgeest, vooral in en rond de wedstrijden van de LRC en bond.
 • de stage (3x!),
 • De taken op de activiteiten worden vlot ingevuld door alle ouders.
 • de goede inzet op de trainingen,
 • het opsplitsen op leeftijd op de trainingen,
 • het niet opsplitsen op leeftijd voor de stage
 • de sportieve prestaties van onze leden op de wedstrijden
Ontbrak in de werking
 • regelmaat in de planning en bijhorende communicatie
 • tenten
 • een goede opvolging van de financiën
 • regelmaat in de social media
 • content sharing (nieuws van de ploeg naar ‘buiten’ op welke manier ook)
Hebben we geleerd
 • dat de totale kostprijs in Tomabel als te laag wordt ervaren in vergelijking met andere organisaties
 • dat gebruik van werkgroepen beter werkt
Hebben we van gedroomd
 • tenten
 • een Belgisch Kampioenschap veldrijden
 • training voor nieuwelingen en juniors
 • gereserveerde plaats op de wedstrijden om als ploeg samen te hokken


JAARPLANNING

Volgende items werden op de kalender vastgepind. Een aantal activiteiten kunnen evenwel nog niet definitief worden vastgelegd. Onderstaande taken zijn dan ook voorzien als opvolging.

Data Activiteit
17/01/2020 Nieuwjaarsreceptie
6 of 13/05/2020 Verkenning mini-Parijs-Roubaix
17/05/2020 mini Parijs-Roubaix
25-27/06/2020 Stage 2020 in Westouter
21/07/2020 ONDER VOORBEHOUD
Vlaams Kampioenschap op de weg 
15/08/2020 ONDER VOORBEHOUD
Klimstage
30/08/2020 BBQ
11/11/2020 Cross PCLT/Ardooie
Actiepunten
actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.
En verder
actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline

Nagaan voor- en nadelen van verhuizen maatschappelijke zetel

Lowadmin

 

X