TICT Bestuursvergadering juni 2019

Notulen 13/06/2019 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Bart, Mieke, Kevin, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck

GOEDKEURING VERSLAG MEI 2019

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op 9 mei 2019 is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


AANPASSEN CONTRACTEN MBT KAMPIOENSCHAPSTRUIEN

In ons clubcontract voor het werkjaar 2020 zou geformuleerd moeten worden wanneer iemand een kampioenschapstrui van de club krijgt en wat de mogelijke keuzes daarbij zijn.


MINI STAGE 2019

Prijzen deelnemers

De kostprijs voor de deelnemers die een volledig weekend aanwezig zullen zijn, is vastgelegd op 50€. Deelnemers die slechts één dag aanwezig zullen zijn en alle medewerkers betalen 25€.

Programma

Activiteit Omschrijving Auteur
Fietstocht Oekene – Nieuwkerke (45km) Olivier
Kwis Erlinde
Crosstraining Bart & Mark

Praktische uitwerking


actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline

Nagaan voor- en nadelen van verhuizen maatschappelijke zetel

Lowadmin

No Events on The List at This Time

Volgende vergaderingen Column 2 heading
Row 1 col 1 content Row 1 col 2 content
Row 2 col 1 content Row 2 col 2 content
X