Beste kandidaat,
Wij danken je nu al voor je interesse in onze club. Toch voelen we ons verplicht je ook te vermelden dat er op dit ogenblik mogelijks meer aanvragen zijn dan we aankunnen. Overschatting is een pijnlijke val waar we niet in willen trappen. Daardoor zijn we verplicht om keuzes te maken.

Aan de hand van deze vragenlijst hopen we om een eerlijke keuze te kunnen maken en vooral die mensen toe te laten die we de omgeving en ondersteuning kunnen bieden die ze ook zelf verwachten. We danken jullie voor het begrip.


Persoonsgegevens


Historiek


Ambities


Je relatie met de club

Voor de organisatie van een 2-tal grote activiteiten (maar ook tal van kleinere uitstappen) doen we in grote mate beroep op de medewerking van ouders en renners. Het vele handen maken licht werk principe staat dan ook ingeschreven in ons huisreglement.


X