TICT Bestuursvergadering februari 2019

Notulen 12/02/2018 20:00

Vergadering belegd door  Mark Van den Meerssche | voorzitter
Type vergadering  Maandelijkse vergadering bestuur
Notulist  Mark Van den Meerssche
Aanwezigen  Erlinde, Bart, Mieke, Kevin, Mark
Verontschuldigd  Annelies Devlamynck

AGENDA

 • Goedkeuring verslag november 2018
 • Evaluatie trainingen 2018-2019
 • Evaluatie ploegvoorstelling 2019
 • Stand van zaken Poelbergcross 2019
 • Stand van zaken lidgelden/kledij
 • Verdeling werkgroepen 2019
 • Voorbereiding Algemene vergadering
 • Evaluatie- en suggestievergadering veldrijden 16 maart/Provinciale Commissie Club met renners 21 februari
 • Varia

GOEDKEURING VERSLAG NOVEMBER 2018

Het verslag van de bestuursvergadering, gehouden op november 2018 is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De actiepunten werden overlopen en de punten die nog niet zijn uitgevoerd worden hier opnieuw opgelijst.


EVALUATIE TRAININGEN

Positieve punten te onthouden
 • het parcours biedt mogelijkheid om binnen te trainen
Punten om aan te werken
 • de accomodatie, maar ook het oplopende aantal leden en de leeftijdsverschillen brengen ook beperkingen met zich mee
 • door die beperkte mogelijkheden is het concept te beperkt geworden om de oudsten een lange winter bezig te houden
 • Op woensdag parcours verkennen zou een goede alternatief/aanvulling/afwisseling zijn voor de trainingen

EVALUATIE NIEUWJAARSRECEPTIE

 • goede geluiden, veel bof
 • plaatsgebrek, en daardoor kon niet iedereen uitgenodigd worden


STAND VAN ZAKEN POELBERGCROSS 2019

Er is geen poelbergcross, noch een cross op de Watewy. Daardoor is ook de kandidatuur voor het VK ingetrokken. Het VK is evenwel nog altijd beschikbaar.
De weide aan de ring in Tielt kost 750€ + 250€, maar is in de eerste plaats beperkt in zijn mogelijkheden. Groot genoeg, maar weinig variatie.

Een nieuwe (en wellicht laatste) optie is het provinciedomein Wallemote in Izegem. Vragen omtrent het soort wedstrijd en een eventuele aanvraag zullen pas worden gesteld na een eerste prospectie.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


STAND VAN ZAKEN LIDGELD EN KLEDIJ

Alle bestellingen voor sportkledij zijn doorgestuurd naar Bioracer, zodat we vanaf nu alleen maar kunnen wachten op levering.
Op te volgen door Annelies (betalingen) en Mieke (Opmerkingen naar sport- en vrijetijdskledij). Vooral de witte ritsen kunnen niet door de beugel. Ze zijn bovendien in strijd met het afgesproken ontwerp.

De mensen die nog geen lidgeld betaald hebben, zullen worden aangemaand om dat zo snel mogelijk te doen.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


WERKGROEPEN

De ploeg cross blijft voorlopig idem aan de versie van 2018. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Deze week gaan ze alvast op prospectie in Izegem.

Voor de rest zijn er voorlopig (nog) geen werkgroepen. Zowel de stage als de ‘opendeurdag’ zitten nog in een fase waarbij een uitwerking met het ganse bestuur wenselijk is. Eenmaal op het punt van praktische organisatie, kunnen werkgroepen alsnog worden opgericht als daar nood aan is.


OPLEIDING

De workshops

We kunnen bij onze eigen federatie terecht om mensen te vinden die goed of zelfs beter geplaatst zijn om dat te doen. Bovendien kunnen we dat ook al voor een groot stuk zelf. Ik denk maar aan een Rudi De Bie, Roland Liboton, Koen Beeckman, Jan Vancompernolle, Rudi Vandesompele:  mensen die les geven aan de topsportschool, al met kinderen werken of zelf uit het wielrennen komen en zeker bereid kunnen gevonden worden om een workshop te geven.

Bovendien sterkt het onze banden met instellingen die voor ons veel belangrijker zijn dan Peaklevel, zoals Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Trainerschool en met onze eigen sport en haar verleden.

beetje laat om dat te bedenken, maar goed..

Groepstrainingen

In het kader van een stage of de 1ste september misschien? Het zien er toch andere dingen dan wat we nu zelf doen.

Een aangename, maar dure manier om onszelf wat rust te geven. Eigenlijk doen we altijd alleen maar groepstrainingen. Niet speciaals.

Het kan misschien interessant zijn voor core-stability. Maar ook wat dat betreft, ben ik er van overtuigd dat we verplicht zijn om zelf een programma uit te werken en zelf als club op onze eigen benen moeten leren staan om core-stability én te integreren in de trainingen én dat ook effectief te geven.

Aangepast werkschema’s

U8: al spelende kennismaken met techniek en core-training: Ik denk dat we daar best goed in zijn tot zelfs de beste kunnen in worden. Idem voor U12.

Voor deze leeftijden vind ik de sportmedische keuring te duur (tenzij ze in het budget zit). Ouders op extra kosten jagen vanuit de groep vind ik niet kunnen en niet in lijn met wat we telkens opnieuw verkondigen.

En ik vind de trainingschema’s niet haalbaar, althans niet tot aspiranten

U8 2x per week, U12 2x per week, U15 4x per week, daar hebben we toch echt meer mankracht voor nodig.

De kennis die we moeten hebben om aspiranten aan het werk te zetten, moeten we als trainer B, zelf in huis hebben. De opleiding duurt bijna een jaar. We moeten dat jaar benutten om alle antwoorden te verkrijgen.

Vanaf nieuweling OK, die moeten zelf aan het trainen gaan, en als ploeg moeten we daar toch structuur kunnen aanbieden zonder de mensen naar een persoonlijke trainer te sturen.

Individuele begeleiding

Daar spreek ik me niet over uit, daarin is iedereen volledig vrij. Als Bart zegt dat de prijzen OK zijn, dan geloof ik dat graag.
Ik vind wel dat we een alternatief moeten aanbieden binnen de ploeg. Als trainer B worden we daarvoor opgeleid, dus dat zou in principe kunnen.

Dus mijn insteek

De workshops hoeven voor mij echt niet. Er zijn betere alternatieven.

De groepstrainingen kunnen wel.

De trainingsschema’s, Ok vanaf nieuwelingen, maar daaronder ben ik alleen geïnteresseerd in de veldtest en de medische keuring, dus die moeten onderdeel zijn van het pakket.

We moeten gewoon ons huiswerk maken wat onze trainingen betreft, en zelf aan het structureren en plannen slaan. Per slot van rekening zullen we ze toch zelf moeten geven.

We moeten harder zoeken naar extra trainers mensen die training willen geven of begeleiden.

En we moeten onze 2500€ bllijven budgetteren voor opleiding, maar ze (voor een deel) aanwenden voor bv. trainersopleiding, zwemgeld, sporthalgebruik, of extra materiaal.

actiepunten
ItemPriorityAssigned ToAdded ByDeadline
No items to do.


AGENDA

No Events on The List at This Time

X